Μετατροπέας Επιφάνειας

Μετατροπή μονάδων μέτρησης εμβαδού: τετραγωνική ίντσα, τετραγωνικό πόδι, τετραγωνική γιάρδα, έικρ, τετραγωνικό μίλι, τετραγωνικό χιλιοστό, τετραγωνικό εκατοστό, τετραγωνικό δεκατόμετρο, τετραγωνικό μέτρο, εκτάρι, τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Μετατροπέας Επιφάνειας

Μετατροπέας μονάδων περιοχής

Έχετε αντιμετωπίσει μια κατάσταση όταν πρέπει να μετατρέψετε τις μονάδες περιοχής? Μετατροπέας μονάδων περιοχής σας βοηθά να μετατρέψετε άμεσα μονάδες περιοχής - στρέμματα, τετραγωνικά μέτρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα, τετραγωνικά πόδια, τετραγωνικά μίλια, εκτάρια και πολλά άλλα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους σπουδαστές, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και τους επαγγελματίες που πρέπει να μετατρέπουν τακτικά τις μονάδες της περιοχής.

Τι μονάδων περιοχή μπορείτε να μετατρέψετε

Αυτός ο δωρεάν μετατροπέας μονάδων περιοχής πραγματοποιεί online μετατροπή μεταξύ μονάδων περιοχής: τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτάρια, τετραγωνικά μέτρα, τετραγωνικά δεκαδικά ψηφία, τετραγωνικά εκατοστά, τετραγωνικά χιλιόμετρα, τετραγωνικά μίλια, στρέμματα, τετραγωνικά μέτρα, τετραγωνικά πόδια και τετραγωνικές ίντσες.

Χαρακτηριστικά:

Ο μετατροπέας περιοχής σάς επιτρέπει να μετατρέπετε εύκολα μεταξύ των αμερικανικών, αυτοκρατορικών και μετρικών μονάδων περιοχής.

Μπορείτε εύκολα να μεταβείτε ανάμεσα στις μονάδες "από" και "σε".

Ο μετατροπέας περιοχής αποθηκεύει το ιστορικό μετατροπών και στέλνει τα αποτελέσματα και το ιστορικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να εισάγετε τόσο κλασματικές όσο και δεκαδικές τιμές.

Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος